Solucions

30/09/2022 Solucions del Paraulògic d’avui

Si estàs buscant les solucions al joc Paraulogic d’avui, ets al lloc correcte. Al nostre lloc web, podeu trobar totes les solucions possibles per al joc Paraulògic d’avui. La lletra D és la lletra central d’avui i la resta són I,A,U,T,R,. Si ets un jugador nou i no saps com jugar, aquí tens les regles del joc.

Utilitzeu aquestes lletres per fer paraules, però tingueu en compte que cada paraula ha de contenir la lletra del mig, i que les altres lletres es poden utilitzar tantes vegades com vulgueu.

Cada paraula endevinada et dona punts, i les paraules més valuoses s’anomenen TUTIS. Els tutis són paraules que contenen totes les lletres de l’hexàgon. Ara, si us quedeu sense idees, repassem totes les solucions possibles per al joc d’avui.

Hem ordenat les paraules segons la seva longitud, començant amb un mínim de paraules de 3 lletres, i així successivament. Al final, hem separat les 5 paraules més llargues.

El joc d’avui conté 97 paraules:

1. dad
2. dar
3. dau
4. dia
5. dir
6. dit
7. dur
8. rad
9. adar
10. ardu
11. àrid
12. dard
13. data
14. dida
15. drut
16. duar
17. dura
18. duta
19. rada
20. radi
21. raid
22. ruda
23. tard
24. uadi
25. urdú
26. adiar
27. aidar
28. arada
29. ardat
30. ardit
31. àrdua
32. àrida
33. datar
34. datiu
35. diada
36. diari
37. druda
38. durar
39. iarda
40. irada
41. iridi
42. radar
43. riada
44. tridu
45. tudar
46. adduir
47. airada
48. ardada
49. ardida
50. aurada
51. dardar
52. datari
53. daurar
54. daurat
55. diària
56. ditada
57. dríada
58. druida
59. durada
60. iridià
61. radiar
62. radiat
63. ratada
64. riuada
65. rudita
66. tardar
67. tarida
68. tirada
69. traïda
70. additiu
71. arriada
72. atardar
73. aturada
74. auditar
75. auditiu
76. dardada
77. dataria
78. daurada
79. duratiu
80. radiada
81. ruditat
82. traduir
83. arduïtat
84. ariditat
85. irradiar
86. ratadura
87. tarditat
88. tritiada
89. truitada
90. dauradura
91. triradiat
92. triradiada
93. dada o dadà
94. dita o dità
95. tarda o tardà
96. adir o adir-se
97. triada o tríada

D’avui tutis:

 • arduïtat
 • auditar
 • duratiu
 • rudita
 • ruditat
 • traduir
 • truitada

5 paraules més llargues:

 • triradiada
 • dauradura
 • triradiat
 • arduïtat
 • ariditat

Hem completat el Paraulògic d’avui amb èxit. Potser no esteu familiaritzat amb algunes de les paraules, utilitzeu un diccionari per trobar-les.

El joc s’actualitza cada dia a la una de la matinada, i som aquí per ajudar-vos amb les solucions, aprendre paraules noves i augmentar el vostre vocabulari. Si no vau resoldre el joc d’ahir, podeu veure les solucions AQUI.