Solucions

28/06/2022 Solucions del Paraulògic d’avui

La solució al paraulògic d’avui, 28-06-2022

1️⃣ acanar
2️⃣ acant
3️⃣ acanyar-se
4️⃣ acanyat
5️⃣ acarcanyar-se
6️⃣ actant
7️⃣ amant
8️⃣ amanyac
9️⃣ amanyat
1️⃣0️⃣ amarant
1️⃣1️⃣ anant
1️⃣2️⃣ anar
1️⃣3️⃣ anartra
1️⃣4️⃣ anca
1️⃣5️⃣ ancat
1️⃣6️⃣ ant
1️⃣7️⃣ anta
1️⃣8️⃣ antany
1️⃣9️⃣ any
2️⃣0️⃣ aranya
2️⃣1️⃣ arcana
2️⃣2️⃣ armanyac
2️⃣3️⃣ arn
2️⃣4️⃣ arna
2️⃣5️⃣ arnar
2️⃣6️⃣ arnat
2️⃣7️⃣ arran
2️⃣8️⃣ arranar
2️⃣9️⃣ arrancar
3️⃣0️⃣ atacant
3️⃣1️⃣ atarantar
3️⃣2️⃣ ayn
3️⃣3️⃣ can
3️⃣4️⃣ cana
3️⃣5️⃣ canac
3️⃣6️⃣ canaca
3️⃣7️⃣ canana
3️⃣8️⃣ canar
3️⃣9️⃣ canat
4️⃣0️⃣ canca
4️⃣1️⃣ cancan
4️⃣2️⃣ cant
4️⃣3️⃣ cantant
4️⃣4️⃣ cantar o càntar
4️⃣5️⃣ cantata
4️⃣6️⃣ canya
4️⃣7️⃣ canyar
4️⃣8️⃣ carn
4️⃣9️⃣ carranc
5️⃣0️⃣ carranca
5️⃣1️⃣ cracant
5️⃣2️⃣ cran
5️⃣3️⃣ cranar
5️⃣4️⃣ cranc
5️⃣5️⃣ cranca
5️⃣6️⃣ mana
5️⃣7️⃣ manar
5️⃣8️⃣ manat
5️⃣9️⃣ manc
6️⃣0️⃣ manca
6️⃣1️⃣ mancant
6️⃣2️⃣ mancar
6️⃣3️⃣ mannà
6️⃣4️⃣ mannan
6️⃣5️⃣ mant
6️⃣6️⃣ manta
6️⃣7️⃣ manya o manyà
6️⃣8️⃣ manyac
6️⃣9️⃣ manyana
7️⃣0️⃣ maranta
7️⃣1️⃣ marmany
7️⃣2️⃣ marmanya
7️⃣3️⃣ marrana
7️⃣4️⃣ nacra
7️⃣5️⃣ nacrat
7️⃣6️⃣ nacta
7️⃣7️⃣ nan
7️⃣8️⃣ nana
7️⃣9️⃣ nannar
8️⃣0️⃣ narrar
8️⃣1️⃣ nat
8️⃣2️⃣ nata
8️⃣3️⃣ nyac
8️⃣4️⃣ nyacar
8️⃣5️⃣ nyam
8️⃣6️⃣ nyam-nyam
8️⃣7️⃣ ran
8️⃣8️⃣ ranc
8️⃣9️⃣ ranca
9️⃣0️⃣ tacany
9️⃣1️⃣ tacanya
9️⃣2️⃣ tan
9️⃣3️⃣ tana
9️⃣4️⃣ tanc
9️⃣5️⃣ tanca
9️⃣6️⃣ tancar
9️⃣7️⃣ tancat
9️⃣8️⃣ tannat
9️⃣9️⃣ tant
1️⃣0️⃣0️⃣ tanta
1️⃣0️⃣1️⃣ tany
1️⃣0️⃣2️⃣ tanyar
1️⃣0️⃣3️⃣ tarannà
1️⃣0️⃣4️⃣ taranta
1️⃣0️⃣5️⃣ tarranc
1️⃣0️⃣6️⃣ tartana
1️⃣0️⃣7️⃣ tartany
1️⃣0️⃣8️⃣ tartanya
1️⃣0️⃣9️⃣ tracamanya
1️⃣1️⃣0️⃣ tractant
1️⃣1️⃣1️⃣ tranc