Solucions

26/06/2022 – Solucions del Paraulògic

26/06/2022 Solució al paraulògic d’avui,  conté 8️⃣4️⃣ paraules:

1️⃣ aleví
2️⃣ alevina
3️⃣ alví
4️⃣ alvina
5️⃣ aval
6️⃣ avall
7️⃣ avellana
8️⃣ avena
9️⃣ avenaci
1️⃣0️⃣ avenàcia
1️⃣1️⃣ avenc
1️⃣2️⃣ avi
1️⃣3️⃣ àvia
1️⃣4️⃣ avial
1️⃣5️⃣ calvície
1️⃣6️⃣ canvi
1️⃣7️⃣ cava
1️⃣8️⃣ cavall
1️⃣9️⃣ cavalla
2️⃣0️⃣ cavallí
2️⃣1️⃣ cavallina
2️⃣2️⃣ càvea
2️⃣3️⃣ càvec
2️⃣4️⃣ cívic
2️⃣5️⃣ cívica
2️⃣6️⃣ civil
2️⃣7️⃣ clava
2️⃣8️⃣ clavecí
2️⃣9️⃣ clavell
3️⃣0️⃣ clavellina
3️⃣1️⃣ clàvia
3️⃣2️⃣ clavilla
3️⃣3️⃣ clivell
3️⃣4️⃣ clivella
3️⃣5️⃣ envà
3️⃣6️⃣ incívic
3️⃣7️⃣ incívica
3️⃣8️⃣ incivil
3️⃣9️⃣ iva
4️⃣0️⃣ lava
4️⃣1️⃣ llavei
4️⃣2️⃣ llavi
4️⃣3️⃣ lleva
4️⃣4️⃣ llivell
4️⃣5️⃣ naval
4️⃣6️⃣ navalla
4️⃣7️⃣ navei
4️⃣8️⃣ navili
4️⃣9️⃣ nival
5️⃣0️⃣ nivell
5️⃣1️⃣ nivi
5️⃣2️⃣ nívia
5️⃣3️⃣ vaca
5️⃣4️⃣ vaccí
5️⃣5️⃣ vaccina
5️⃣6️⃣ vaccínic
5️⃣7️⃣ vaccínica
5️⃣8️⃣ vainilla
5️⃣9️⃣ vaivé
6️⃣0️⃣ val
6️⃣1️⃣ valencià o valència
6️⃣2️⃣ valenciana
6️⃣3️⃣ valí
6️⃣4️⃣ valina
6️⃣5️⃣ vall
6️⃣6️⃣ vallenc
6️⃣7️⃣ vallenca
6️⃣8️⃣ valva
6️⃣9️⃣ vana
7️⃣0️⃣ vaníl·lic
7️⃣1️⃣ vaníl·lica
7️⃣2️⃣ vanil·lina
7️⃣3️⃣ veí
7️⃣4️⃣ veïna
7️⃣5️⃣ veïnal
7️⃣6️⃣ vel
7️⃣7️⃣ vela
7️⃣8️⃣ vèlic
7️⃣9️⃣ vèlica
8️⃣0️⃣ vell
8️⃣1️⃣ vella
8️⃣2️⃣ vena
8️⃣3️⃣ venal
8️⃣4️⃣ vencill
8️⃣5️⃣ venecià
8️⃣6️⃣ veneciana
8️⃣7️⃣ vènia
8️⃣8️⃣ venial
8️⃣9️⃣ via
9️⃣0️⃣ vial
9️⃣1️⃣ vicennal
9️⃣2️⃣ vicenni
9️⃣3️⃣ vici
9️⃣4️⃣ vil
9️⃣5️⃣ vila o vilà
9️⃣6️⃣ vilana
9️⃣7️⃣ vilania
9️⃣8️⃣ vil·la
9️⃣9️⃣ vinaci
1️⃣0️⃣0️⃣ vinàcia
1️⃣0️⃣1️⃣ vinca
1️⃣0️⃣2️⃣ vincle
1️⃣0️⃣3️⃣ vínic
1️⃣0️⃣4️⃣ vínica
1️⃣0️⃣5️⃣ vinil
1️⃣0️⃣6️⃣ vinílic
1️⃣0️⃣7️⃣ vinílica
1️⃣0️⃣8️⃣ viva
1️⃣0️⃣9️⃣ vivència