Solucions

19/10/2022 Solucions del Paraulògic d’avui

Si estàs buscant les solucions al joc Paraulogic d’avui, ets al lloc correcte. Al nostre lloc web, podeu trobar totes les solucions possibles per al joc Paraulògic d’avui.

La lletra A és la lletra central d’avui i la resta són X,I,G,E,M,U. Si ets un jugador nou i no saps com jugar, aquí tens les regles del joc. Utilitzeu aquestes lletres per fer paraules, però tingueu en compte que cada paraula ha de contenir la lletra del mig, i que les altres lletres es poden utilitzar tantes vegades com vulgueu. Cada paraula endevinada et dona punts, i les paraules més valuoses s’anomenen TUTIS. Els tutis són paraules que contenen totes les lletres de l’hexàgon. Ara, si us quedeu sense idees, repassem totes les solucions possibles per al joc d’avui. Hem ordenat les paraules segons la seva longitud, començant amb un mínim de paraules de 3 lletres, i així successivament.

Al final, hem separat les 5 paraules més llargues que et donaran molts punts.

El joc d’avui 19/10/2022 conté 75 paraules:

1. agà
2. ama
3. amè
4. eia
5. ema
6. gag
7. gai
8. gam
9. gúa
10. iai
11. mag
12. mai
13. mam
14. mau
15. mia
16. xai
17. xau-xau
18. àgam
19. així
20. auge
21. egea
22. egua
23. eixa
24. euga
25. gaia
26. gaig
27. gema
28. giga
29. guia
30. iaia
31. imam
32. íxia
33. maga
34. magí
35. maig
36. meua
37. mixa
38. xaia
39. ai-ai
40. aixa o aixà
41. maia o maià
42. mama o mamà
43. agamí
44. aigua
45. aimia
46. amiga
47. eixam
48. eixau
49. eixea
50. gamma
51. gauge
52. gemma
53. guaix
54. guixa
55. gumia
56. màgia
57. magma
58. maixé
59. mamei
60. màmia
61. maüix
62. màxim
63. meixa
64. muixa
65. xauxa
66. xeixa
67. agama o àgama
68. agàmia
69. amímia
70. amíxia
71. exigua
72. exímia
73. màxima
74. màximum
75. eixugamà

Els tutis d’avui i les 5 paraules més llargues a la pàgina 2.