Solucions

15/07/2022 Solucions del Paraulògic d’avui

La solució al paraulògic d’avui, 15-07-2022

conté 6️⃣4️⃣ paraules:

1️⃣ bel
2️⃣ bell
3️⃣ bètel
4️⃣ ble
5️⃣ blener
6️⃣ blet
7️⃣ brell
8️⃣ bruel
9️⃣ brull
1️⃣0️⃣ bulb
1️⃣1️⃣ bull
1️⃣2️⃣ bullent
1️⃣3️⃣ burell
1️⃣4️⃣ burler
1️⃣5️⃣ de reüll
1️⃣6️⃣ elet
1️⃣7️⃣ ell
1️⃣8️⃣ eluent
1️⃣9️⃣ elul
2️⃣0️⃣ entrelluu
2️⃣1️⃣ lent
2️⃣2️⃣ leu
2️⃣3️⃣ llebre
2️⃣4️⃣ llebrer
2️⃣5️⃣ llet
2️⃣6️⃣ lleter
2️⃣7️⃣ lletrut
2️⃣8️⃣ lleu
2️⃣9️⃣ lleure
3️⃣0️⃣ lluent
3️⃣1️⃣ lluer
3️⃣2️⃣ lluert
3️⃣3️⃣ llunell
3️⃣4️⃣ lluner
3️⃣5️⃣ llur
3️⃣6️⃣ neuler
3️⃣7️⃣ nul
3️⃣8️⃣ rebel
3️⃣9️⃣ reble
4️⃣0️⃣ rebull
4️⃣1️⃣ rel
4️⃣2️⃣ relé
4️⃣3️⃣ rellent
4️⃣4️⃣ relleu
4️⃣5️⃣ relluent
4️⃣6️⃣ reteler
4️⃣7️⃣ ruble
4️⃣8️⃣ rull
4️⃣9️⃣ tel
5️⃣0️⃣ teler
5️⃣1️⃣ teleret
5️⃣2️⃣ tell
5️⃣3️⃣ tel·lur
5️⃣4️⃣ tenell
5️⃣5️⃣ tenellut
5️⃣6️⃣ terreller
5️⃣7️⃣ teuler
5️⃣8️⃣ trull
5️⃣9️⃣ túbul
6️⃣0️⃣ tul
6️⃣1️⃣ túnel
6️⃣2️⃣ turbulent
6️⃣3️⃣ ull
6️⃣4️⃣ ullet