Solucions

13/08/2022 Solucions del Paraulògic d’avui

Al nostre lloc web, podeu trobar totes les solucions possibles per al joc Paraulògic d’avui. La lletra E és la lletra central d’avui i la resta són C,O,L,R,J,A.

Utilitzeu aquestes lletres per fer paraules, però tingueu en compte que cada paraula ha de contenir la lletra del mig, i que les altres lletres es poden utilitzar tantes vegades com vulgueu. Cada paraula endevinada et dona punts, i les paraules més valuoses s’anomenen TUTIS. Els tutis són paraules que contenen totes les lletres de l’hexàgon. Ara, si us quedeu sense idees, repassem totes les solucions possibles per al joc d’avui. Hem ordenat les paraules segons la seva longitud, començant amb un mínim de paraules de 3 lletres, i així successivament.

El joc d’avui conté 125 paraules:

Paraules de 3 lletres:

alè
arè
cec
cel
cer
eco
ela
ell
era
leo
rea
rec
rel

Paraules de 4 lletres:

acer
acre
aler
àloe
àrea
arec
cell
cera
cerc
cero
clec
coer
crec
ella
eocè
eral
erer
erol
erra
erro
llec
lleó
oceà
ocel
ocre
real
relé
rere

Paraules de 5 lletres:

aceró
alcea
alera
aleró
al·lè
aller
aloer
areal
areca
arrel
caler
cecal
celar
cerca
cerer
cerra
cerro
cleca
clero
coler
crear
erera
erola
errar
error
joell
lacre
llera
ocell
òcrea
oller
recar
recel
recer
rella
relló

Paraules de 6 lletres:

acerar
alejar
al·lel
allera
aloera
arèola
arrear
arrere
cacera
calcer
càrcer
càrrec
carrer
celler
cercar
cercle
cèrcol
cereal
cerera
còclea
coller
còrrec
córrer
croera
ererar
erolar
llacer
llécol
llorer
ocella
ollera
oracle
orejar
orella
orelló
raller
recalc

Paraules de 7 lletres:

acórrer
allejar
allerar
areolar
arrelar
callera
carcera
carejar
carrell
carrera
carreró
cerclar
cerrell
clarell
coclear
collera
colleró
coraler
corejar
correra
jerarca
joeller
lacerar
llacera
llorell
ocórrer
orellal
orellar
rajoler
rarejar
recalar
recelar
recerca
recrear
rerecor

Paraules de 8+ lletres:

carrejar
cellerer
cercolar
cercoler
clarejar
collejar
coralera
coraller
corraler
correlar
llorejar
ocel·lar
orellera
rajolera
recalcar
recàrrec
recercar
recórrer
acarrerar
accelerar
arrecerar
calorejar
carceller
carrerola
cellerera
cercolera
corallera
corralera
recacejar
carcellera
corallejar
calé o calè
corea o coreà
cella o cel·la
colera o còlera

Avui tutis:

calorejar

collejar

corallejar

5 paraules més llargues que signifiquen:

carcellera

corallejar

acarrerar

accelerar

arrecerar

Hem completat el Paraulògic d’avui amb èxit. El joc s’actualitza cada dia a la una de la matinada, i som aquí per ajudar-vos amb les solucions, aprendre paraules noves i augmentar el vostre vocabulari. Si no vau resoldre el joc d’ahir, podeu veure les solucions aquí.