Solucions

11/08/2022 Solucions del Paraulògic d’avui

Al nostre lloc web, podeu trobar totes les solucions possibles per al joc Paraulògic d’avui. La lletra L és la lletra central d’avui i la resta són A,N,O,B,G,U.

Utilitzeu aquestes lletres per fer paraules, però tingueu en compte que cada paraula ha de contenir la lletra del mig, i que les altres lletres es poden utilitzar tantes vegades com vulgueu. Cada paraula endevinada et dona punts, i les paraules més valuoses s’anomenen TUTIS. Els tutis són paraules que contenen totes les lletres de l’hexàgon. Ara, si us quedeu sense idees, repassem totes les solucions possibles per al joc d’avui. Hem ordenat les paraules segons la seva longitud, començant amb un mínim de paraules de 3 lletres, i així successivament.

El joc d’avui conté 79 paraules:

Paraules de 3 lletres:

 • ací
 • aüc
 • cai
 • cat
 • cau
 • cia
 • cua
 • iac
 • iai
 • ica
 • tac
 • tai
 • tat
 • tau
 • tia

Paraules de 4 lletres:

 • acci
 • acta
 • aquí
 • atac
 • àtic
 • auca
 • caca
 • caua
 • caut
 • cita
 • cuat
 • cuca
 • iaia
 • icac
 • iuca
 • taca
 • tatà
 • tatú
 • taüt
 • tuia
 • tuta

Paraules de 5 lletres:

 • àccia
 • actiu
 • acuit
 • ai-ai
 • àtica
 • cacau
 • cacic
 • caiac
 • caqui
 • catau
 • cauta
 • ciati
 • cucat
 • cuita
 • quica
 • tacat
 • tàcit
 • taquí

Paraules de 6 lletres:

 • acàcia
 • aquità
 • atacat
 • ciàtic
 • cicuta
 • ciutat
 • cuitat
 • quítia
 • tàcita
 • tàctic
 • tau-tau
 • tic-tac

Paraules de 7 lletres:

 • acuïtat
 • aquàtic
 • atàctic
 • cacatua
 • cacicat
 • ciàtica
 • tàctica

Paraules de 8+ lletres:

 • aquàtica
 • atàctica
 • cactàcia
 • tacticitat
 • tita o tità
 • tuca o tucà

Avui tutis:

 • aquatic
 • aquatica

5 paraules més llargues que signifiquen:

 • tacticitat
 • aquàtica
 • atàctica
 • cactàcia
 • acuïtat

Hem completat el Paraulògic d’avui amb èxit. El joc s’actualitza cada dia a la una de la matinada, i som aquí per ajudar-vos amb les solucions, aprendre paraules noves i augmentar el vostre vocabulari. Si no vau resoldre el joc d’ahir, podeu veure les solucions aquí.