Solucions

08/10/2022 Solucions del Paraulògic d’avui

Si estàs buscant les solucions al joc Paraulogic d’avui, ets al lloc correcte. Al nostre lloc web, podeu trobar totes les solucions possibles per al joc Paraulògic d’avui.

La lletra M és la lletra central d’avui i la resta són A,E,D,P,R,N. Si ets un jugador nou i no saps com jugar, aquí tens les regles del joc. Utilitzeu aquestes lletres per fer paraules, però tingueu en compte que cada paraula ha de contenir la lletra del mig, i que les altres lletres es poden utilitzar tantes vegades com vulgueu.

Cada paraula endevinada et dona punts, i les paraules més valuoses s’anomenen TUTIS. Els tutis són paraules que contenen totes les lletres de l’hexàgon.

Ara, si us quedeu sense idees, repassem totes les solucions possibles per al joc d’avui.

El joc d’avui conté 138 paraules:

ama
amè
ema
erm
mam
mar
mem
mer
pam
ram
rem
adam
amar
amén
aram
arma
demà
erma
mana
mapa
mara
mare
meda
mede
mena
mera
rama
amena
armar
armer
derma
drama
edema
empre
ènema
ermar
mamar
manar
maner
mannà
mapar
mardà
marea
marer
marrà
menar
mener
merda
pampa
ramar
rampa
remar
remer
adaram
amarar
amarra
amerar
ampere
amprar
apamar
aramea
armada
armera
damnar
emanar
empara
emprar
endemà
mamada
manada
mandra
manera
mannan
marera
marrar
mènada
merder
panamà
paramà
pedram
prémer
ramera
remada
remera
amarrar
damnada
demanar
demanda
derrama
emmenar
empanar
emparar
enramar
mampara
marenda
marrada
marrana
meandre
merdera
pampana
pàmpena
paperam
ramader
rearmar
remenar
amanerar
amarrada
demandar
derramar
emmarada
emmerdar
empanada
emparada
emparrar
empedrar
empernar
enramada
enrampar
ramadera
remenada
amanerada
arramadar
demandada
empaperar
emparedar
empedrada
emprendre
enrampada
marranada
merderada
emmarar-se
emparedada
mamprendre
dama o damà
mama o mamà
a remà o rema
emmarranar-se
ramada o ramadà

D’avui tutis:

enrampada
mamprendre

5 paraules més llargues:

emmarranar

emparedada

mamprendre

amanerada

arramadar