Solucions

07/08/2022 Solucions del Paraulògic d’avui

Al nostre lloc web, podeu trobar totes les solucions possibles per al joc Paraulogic d’avui. La lletra B és la lletra central d’avui i la resta són D,A,N,O,Y,R.

Utilitzeu aquestes lletres per fer paraules, però tingueu en compte que cada paraula ha de contenir la lletra del mig i que les altres lletres es poden utilitzar tantes vegades com vulgueu. Cada paraula endevinada et dóna punts i les paraules més valuoses s’anomenen TUTIS. Els tutis són paraules que contenen totes les lletres de l’hexàgon. Ara, si et queden sense idees, repassem totes les solucions possibles per al joc d’avui. Hem ordenat les paraules per la seva longitud començant amb un mínim de paraules de 3 lletres i així successivament.

El joc d’avui conté 130 paraules:

Paraules de 3 lletres:

ban
bar
bon
bor
orb

Paraules de 4 lletres:

abró
adob
àrab
baba
bada
bany
barb
bard
barn
baró
bobò
boda
bona
bonó
bony
borà
bord
born
bran
braó
obra
orba
roba

Paraules de 5 lletres:

adarb
badar
banda
bandó
banya
banyó
barba
barbó
barda
barra
barró
bonda
borar
borda
bordó
borra
borró
nabab
obrar
orbar
robar

Paraules de 6 lletres:

abandó
abonar
adobar
araban
arbrar
arrabà
babord
badada
badana
banana
banyar
baobab
barana
barrar
bordar
bornar
branda
brandó
brodar
robada
a bondó

Paraules de 7 lletres:

abonada
abordar
arborar
badador
bandada
banyada
barbada
bàrbara
bardana
barrada
bordada
bornada
brandar
brodada
obrador
robador
roborar

a la doba

Paraules de 8+ lletres:

abadanar
abaronar
abonador
abrandar
abraonar
adobador
arborada
bandarra
banyador
bordador
bordanya
bordonar
bornador
borronar
brandada
brodador
robadora
abandonar
abonadora
abordador
aborronar
abrandada
abraonada
adobadora
arborador
banyadora
boa o boà
bordadora
bordonada
borronada
brandador
brodadora
abandonada
abordadora
arboradora
bandarrada
brandadora
aborronador
bordonadora
aborronadora
barbar o bàrbar
rabada o rabadà

Avui tutis:

  • banyador
  • banyadora
  • bordanya

5 paraules més llargues que signifiquen:

  • aborronadora
  • aborronador
  • bordonadora
  • abandonada
  • abordadora

Hem completat el Paraulogic d’avui amb èxit. El joc us ofereix un nou repte demà i estem aquí per ajudar-vos amb les solucions, aprendre paraules noves i augmentar el vostre vocabulari.